Lambole

Najnovija batavia za otvoreno polje u proljeće i jesen

  • Nova sorta batavie za proljeće i jesen
  • Otvorenog tipa rasta s svjetlo-zelenim listovnima
  • Glavice ujednačenoga rasta i uspravne baze
  • Otporna na rubnu palež