Reactor F1

Rani hibrid izuzetne ujednačenosti glavica

  • Dužina vegetacije je 60-65 dana
  • Pogodan je za proizvodnju na otvorenom polju sa ili bez pokrivanja sa agrotekstilom
  • Dobro podnosi mrazeve nakon sadnje
  • Datume sadnje preporučujemo da datumi berbi počinju od 25.05. sve do 30.06.
  • Glavice ne pucaju, dugo se drži na polju i nije podložan formiranju cvjetnoga stabla (prorastu)
  • Veličina glavica je 1,2-2,0 kg ovisno o gustoći sadnje
  • Ima odlične transportne osobine za više modela transportnog pakiranje
  • Namijenjen je isključivo za svježu potrošnju, ima izrazito dobar okus i privlačan izgled
  • Preporučeni razmak sadnje 50×40 cm, ali i gušće 40×40 cm (50-62.000 biljaka/ha)