Agressor F1

Odličan hibrid koji jamči siguran prinos u stresnim uvjetima uzgoja

  • Dužina vegetacije 115-130 dana
  • Razvija snažan korijenov sustav i daje odlične rezultate na manje plodnim tlima i ekstenzivnim uvjetima uzgoja
  • Dugi niz godina Agressor je vodeći hibrid u Istočnoj Europi ali i u Hrvatskoj, u kontinuitetu postiže vrhunske rezultate u segmentu kupusa za kiseljenje i druge oblike prerade
  • Prednost Agressor F1 za kiseljenje je u tome da su glave žute, odličnog okusa zahvaljujući visokom sadržaju suhe tvari koja direktno utječe na kvalitetu
  • Ima izrazito voštane listove, vrlo otporan na tripsa
  • Razvija glavice plosnato-okrugle prosječne mase 2,8 kg, u rjeđem sklopu 3,5 do 5,0 kg
  • Period uzgoja za Agressor je najbolji u drugoj polovini ljeta i kompletnom jesenjem periodu
  • Lako se bere, ima čvrsto stablo, a glavicu drži visoko iznad zemlje, gubici pri čišćenju listova su zanemarivi
  • S lakoćom se čuva pri lošijim uvjetima skladištenja i zadržava početnu kvalitetu
  • Preporučeni razmak sadnje: 60×45 cm ili 70×50 cm (28-37.000 biljaka/ha)

Cijena: 46,21 € € + PDV

Pakiranje 2500