Akara F1

Prepoznatljiva kvaliteta

  • Cvjetača srednje duge vegetacije, 105 do 115 dana
  • Kompaktna i bujna biljka
  • Odlična samopokrivenost cvata
  • Snježno bijela boja, kompaktni i čvrsti cvat
  • Preporuča se dobra osnovna gnojidba za postizanje optimalnog prinosa
  • Preporučeni razmak sadnje 65 x 50 cm (30.700 biljaka/ha)

    Cijena: 73,58 € + PDV

    Pakiranje 2500