Altadena F1

Hibrid za najviše prinose u hidroponiji

  • Hibrid za cjelogodišnji uzgoj u zatvorenom (idealan za hidroponiju)
  • Stabljika neograničenog kompaktnog rasta
  • Beef (mesnati) tip prosječne mase ploda 250–300 g
  • U punoj zrelosti plodovi intenzivno crvene boje sa izraženim rebrima vrlo atraktivnog izgleda
  • U intenzivnoj proizvodnji preporučuje se kalemljenje na podlogu Kardia