Angelle F1

Vrlo ukusna mini grozdasta rajčica

  • Hibrid za hidroponski uzgoj i visoku tehnologiju
  • Biljka neograničenog rasta (indeterminantna), snažnog vigora i visokog rodnog potencijala
  • Plodovi su tamnocrvene boje, prosječne mase 10-12 g, visokog sadržaja suhe tvari
  • Plodovi su tolerantni na pucanje, imaju odlična svojstva držanja na biljci i nakon berbe (long shelf life)
  • Preporučuje se kalemljenje na generativne podloge kao Arnold i slični hibridi