Arpad F1

Arpad – Novi Rani hibrid vegetacije 65-70 dana, glavice do 2 kg

  • Namijenjen za svježu upotrebu i salate
  • Idealan za rano proljeće i jesen, tolerantan na rane mrazove i procvjetanje.
  • Može da duže stoji na polju od Kevina.

Cijena: 33,50 € + PDV

Pakiranje 2500