Chibli F1

Srednje rana industrijska rajčica

  • Dozrijeva 70 dana od presađivanja ili 100 dana od sijanja direktno u tlo
  • Determinantna indrustrijska rajčica za svježu potrošnju ili preradu
  • Jaka stabljika koja dobro pokriva plodove lišćem, tolerantan na sunčanu palež
  • Oplodnja dobra i kad nastupe visoke temperature
  • Plodovi su ovalno-izduženi, tvrdi, mesnati, suha tvar 5,3-5,8%
  • Masa ploda 90-120 g kod intenzivne gnojidbe do 150g
  • Otporna na vršnu trulež ploda
  • Savršeno pogodna za ručnu berbu, izvrsna kvaliteta i visoka rodnost
  • Preporučujeni sklop 25-30.000 biljaka/ha

Cijena: 38,96 €+ PDV

Pakiranje 2500