Clyde F1

Novi hibrid u grapolo segmentu za hidroponski uzgoj

  • Formira 5 plodova po grozdu sa težinom ploda 140-160 g
  • Kontinuitet u plodonošenju tokom cijelog proizvodnog ciklusa
  • Plodovi intenzivne crvene boje
  • Lijep otvoreni grozd sa ujednačenim plodovima.