Cristof F1

Nova genetika u Cortes F1 segmentu

  • Kompaktna biljka s jakom snagom porasta i uspravnim listovima

  • Dužina vegetacije 85-90 dana s ujednačenim pristizanjem za berbu

  • Preporučamo za kasnoljetnu i jesensku berbu na kontinetu, a u Istri i Dalmaciji za sadnju tijekom kolovoza

  • Cvat je zbijen, vrlo težak i snježno bijele boje

  • Preporučeni razmak sadnje 65×50 cm (30.700 biljaka/ha) ili gušće (50×45 cm) jer iznimno dobro podnosi gusti sklop

Cijena: 73,58 €+ PDV

Pakiranje 2500