Dakota F1 kelj

Dakota – Novi hibrid kelja u tipu Atlanuma

  • Dužina vegetacije 60-65 dana, za proizvodnju tijekom cijele godine
  • Glavica atraktivnog izgleda, srednje naborana, masa glavice od 1,2 do 2,5 kg nije sklona pucanju.
  • Jednostavna za pakiranje zbog nabijenih glavica
  • Preporučen razmak sadnje 40-50×35-40 cm (28.000-55.000 biljaka/ha)

    Cijena: 58,40 € + PDV

    Pakiranje 2500