Favola

Nova zimska sorta u batavia tipu za plastenike

  • Zimska sorta u batavia tipu za plastenički uzgoj
  • Favola novu sortu možemo preporučiti za period sjetve od rujna do studenog, a period berbe ako se sjetva obavila u navedenom periodu može se očekivati studenog do ožujka
  • Popularna je u Francuskoj i Italiji za zimski period u obe klimatske zone
  • Sorta je sa vrlo dobrom tolerancijom na prorast i pojavu antocijana na listovima
  • Favola razvija vrlo ujednačene otvorenog tipa glavice sa lišćem koje nije lomljivo