Funride

Sorta za proljeće i jesen na otvorenom polju

  • Kristalka (Batavia) otvorenog tipa rasta
  • Listovi su zelene boje, biljka dosta vigorosna
  • Glavica je kompaktna, uniformna lijepog izgleda
  • Namijenjena za svježu potrošnju ili za preradu