Ice Musice

Iceberg salata uniformnih glavica

  • Dobro omotana listovima s odličnom kvalitetom donjeg dijela
  • Dobro otporna na rubnu palež
  • Pogodna za svježu proizvodnju
  • Preporučuje se za kasno proljeće, ljeto i rano jesensku berbu.

Cijena: 110,16 € + PDV

Pakiranje 5000