Katator F1

Novi hibrid za svježu uporabu i preradu

  • Novi hibrid kupusa za kasni ljetni i glavni jesenski period
  • Dužina vegetacije 90-95 dana
  • Katator F1 preporučujemo za svježu potošnju i prve rokove kiseljenja
  • Vegetacija od 90-95 dana omogućava dovoljan sadražaj suhe tvari
  • Glavice su okruglo do blago plosnatog oblika ujednačene i težine 2,0-3,5 kg
  • Odlično se drži u polju, nije sklon pucanju glavica
  • Odličan je za više modela transportnih opcija pakiranja
  • Posjeduje vrlo dobru toleranciju na trips u ljetnim periodima zahvaljujući jakoj razvijenosti lisne mase i voštane prevlake
  • Preporučeni razmak sadnje 65×45 cm; 70×45 cm

Cijena: 44,75 € + PDV

Pakiranje 2500