Kepo F1

Zamjena za Quisora, dužina vegetacije 90-95 dana.

  • Preporuka za ljetno-jesensku proizvodnju, okrugla glavica mase do 3 kg.
  • Otporan na Xanthomonas i tolerantan na tripsa.
  • Pogodan je i za gustu sadnju.
  • Za svježu upotrebu i salate.

Cijena: 44,75 € + PDV

Pakiranje 2500