Kilajack F1

Novi hibrid kupusa za jesenji period

  • Dužina vegetacije 90-100 dana
  • Preporučuje se na svim tlima gdje se pojavila kupusna kila
  • Ima odličan vegetativni porast, glavice okrugle sa tankim listovima i visokim % iskorištenja zbog kratkog kocena
  • Glavice su težine od 1,8 do 3 kg zavisno od gustoće sklopa i primijenjenog nivoa agrotehnike
  • Period uzgoja za Kilajack je najbolji u drugoj polovini ljeta i kompletnom jesenjem periodu, tada postiže najbolje rezultate
  • Lako se bere, ima čvrsto stablo, a glavicu drži visoko iznad zemlje, gubici pri čišćenju listova su zanemarivi
  • Preporučeni razmak sadnje 65×45 cm; 70×45 cm;