Liberator F1

Hibrid najvećeg rodnog potencijala pogodan za kiseljenje

  • Dužina vegetacije 120-130 dana
  • Dugo se održava na njivi (otporan na pucanje glavica)
  • Glavice idealno okrugle, unutrašnjost je odlične kvalitete
  • Hibrid namijenjen za sve oblike prerade, visokog potencijala rodnosti
  • Period uzgoja za Liberator je najbolji tijekom jeseni
  • Težina glavica 4,0-8,0 kg
  • Preporučeni razmak sadnje 70×50 cm