Manekro F1

Rani PINK hibrid za proizvodnju u staklenicima i plastenicima

  • Sazrijeva 65-70 dana nakon presađivanja
  • Sjajan omjer vegetativnog i generativnog potencijala biljke
  • Beef – mesnati tip sa vrlo krupnim blago plosnatim plodovima prosječne težine 250-300 g, prve grane i do 400 g
  • Plodovi na presjeku imaju 5-7 komora, bez drvenastih pregrada, meso je izrazito sočno
  • Vrlo rodan hibrid otporan na temperaturna kolebanja tijekom cvjetanja prvih etaža

    Cijena: 79,29 € + PDV

    Pakiranje 500