Maximus F1

Sukcesivno formira pupove, berba može biti u više navrata

  • Berba tijekom cijele jeseni, u mediteranskim uvjetima i preko zime
  • Dužina vegetacije 130-150 dana
  • Namijenjen za svježu potrošnju i preradu
  • Pupoljci okrugli, lijepe zelene boje, prosječne veličine 3,0-3,5 cm i vrlo ujednačeni
  • Preporučeni razmak sadnje: 70×50 cm (28.500 biljaka/ha)

Cijena:  72,14 €+ PDV

Pakiranje 2500