Milandina F1

Dakota – Novi hibrid kelja u tipu Atlanuma

  • Dužina vegetacije 90 dana, za ljetno-jesensku proizvodnju
  • Glavica atraktivnog izgleda, srednje naborana, masa glavice od 1,2 do 2,5 kg nije sklona pucanju.
  • Okrugla glavica otporna na pucanje, težina glavice od 1,6 do 3 kg.
  • Listovi tamnozelene boje, osrednje naborani, dok su listovi glavice svijetle boje
  • Namijenjen je za svježu proizvodnju, ali se može i skladištiti.

Cijena: 48,67  € + PDV

Pakiranje 2500