Professor F1

Kupus namijenjen za jesenski uzgoj

 • Dužina vegetacije 125 do 135 dana
 • Kupus namjenjen jesenskom uzgoju
 • Razvija snažan korijenov sustav i daje odlične rezultate na manje plodnim tlima
 • Ima izrazito voštane listove, vrlo tolerantan na tripsa
 • Razvija glavice plosnato-okruglog oblika, prosječne mase 2,5-5,0 kg
 • Pokazuje toleranciju na tripsa i Xanthomonas
 • Preporučeni razmak sadnje: 60-70 x 45-50 cm (28.500-37.000 biljaka/ha)

  Cijena: 44,75 € + PDV

  Pakiranje 2500