Remala F1

Pouzdana kvaliteta i prinos

  • Dužina vegetacije 80-85 dana
  • Preporuča se za ljetni i jesenski uzgoj
  • Kupus namijenjen za svježu upotrebu i kraće skladištenje
  • Odlične kondicije u polju, nije sklon pucanju glavica
  • Glavice su okrugle, ujednačene, težine 1,5-2,5 kg
  • Preporučeni razmak sadnje: 45-55 x 40-45 cm (40.400- 55.500 biljaka/ha)

Cijena: 44,29 € + PDV

Pakiranje 2500