Sarmalin F1

Odličan za kiseljenje u glavama i svježu potrošnju

  • Dužina vegetacije je 80-85 dana
  • Glavica je malo plosnata, kocen kratak, a prosječna masa je 2-3 kg
  • Listovi su tanki, nježni i dobrog okusa
  • Boja je svjetlo zelena, glavo okrugle do blago plosnate
  • Osim kiseljenja u glavama može se koristiti za svježu potrošnju
  • Odlično se čuva na polju, glavice ne pucaju
  • Preporučeni razmak sadnje je 65×45 cm, 55×45 cm