Spirit F1

Vrlo rani hibrid pogodan za najraniju sjetvu – odlično podnosi hladnoću

  • Standardni slatki šećerac (Su tip)
  • Dužina vegetacije 68 dana (suma efektivnih temp. >10°C = 760)
  • Stabljika 190 cm, a klipovi na visini 50-60 cm, što omogućava i mehaniziranu berbu
  • Klipovi su dobro pokriveni lišćem i uniformni (19-20 cm dugi i 5,0-5,2 cm široki) sa 14-16 redova zrna
  • Visokoprinosan hibrid iako ima kratku vegetaciju
  • Pogodan za konzerviranje, smrzavanje i svježu potrošnju
  • Preporučuje se sjetva na konačni sklop min 6 bilj./m2 (65-68.000 sj/ha)

Cijena: 39,64 €+ PDV

Pakiranje 5000