Toreador F1

Tolerancija na tripsa i Xanthomonas

 • Ljetni kupus vegetacije 80 do 85 dana
 • Struktura lisne mase odlično štiti glavicu od napada tripsa
 • Unutrašnja struktura zbijena, listovi tanki s kratkim kocenom, izvanredna kvaliteta
 • Glavice okruglog do blago spljoštenog atraktivnog izgleda, tvrde, nisu sklone pucanju
 • Težina glavica 2 do 3,5 kg
 • Pogodan za strojnu berbu
 • Preporučeni razmak sadnje 45 do 70 x 40 do 50 cm (28.500 do 45.000 biljaka/ha)

  Cijena: 42,47€ + PDV

  Pakiranje 2500