Vettel F1

Novi hibrid kratke vegetacije za proizvodnju na otvorenom

  • Dužina vegetacije 55-60 dana
  • Pogodan je za proizvodnju na otvorenom polju sa ili bez pokrivanja sa agrotekstilom
  • Dobro podnosi mrazeve nakon sadnje, glavice ne pucaju, dugo se drži na polju i nije podložan prorastu
  • Veličina glavica je 1,2-2,0 kg ovisno o gustoći sadnje
  • Preporučeni razmak sadnje 50×40 cm, ali i gušće 40×40 cm (50-62.000 biljaka/ha)

    Cijena: 33,50 € + PDV

    Pakiranje 2500