Annsiole F1

Batavia odlične kvalitete

 • Svijetlo zelena batavia iznimne kvalitete
 • Preporučamo je za proljetni, rano ljetni i jesenski uzgoj
 • Formira uspravnu atraktivnu rozetu, sjajnih listova
 • Izrazito uniformna salata, fleksibilna na različite uvjete proizvodnje
 • Elastična lisna masa, mala oštećenja prilikom berbe i pakiranja
 • Otporna na rubnu palež lista

   Cijena: 94,33 € + PDV

   Pakiranje 5000