Mavunor F1

Novi hibrid kupusa za jesenski uzgoj

  • Dužina vegetacije 80-85 dana od sadnje do berbe
  • Mavunor preporučamo za kasno ljetnu i jesensku proizvodnju. Zbog dužine vegetacije odlično se uklapa u sustav plodoreda.
  • Odličan odnos dužine vegetacije i namjene hibrida omogućava proizvođaču konkurentnu poziciju na tržištu
  • Struktura lisne mase odlično raspoređena i glavicu zaštićuje od tripsa
  • Unutrašnja struktura zbijena, listovi tanki s kratkim kocenom, izvanredna kvaliteta
  • Glavice vrlo ujednačene, blago plosnate i dugo zadržava svježinu nakon berbe
  • Veličina glavica se kreće od 1,8 do 3,5 kg, prosječno 2,5 kg atraktivnog izgleda i dokazano visoke pogodnosti za maloprodaju u trgovačkim lancima
  • Preporučeni razmak sadnje 65×45 cm, ali podnosi i gušću sadnju, najbolji predloženi broj je 44-47 000 biljaka/ha

Cijena: 44,75 € + PDV

Pakiranje 2500