Cordelia F1

Ranost, kvaliteta i prinos sve u jednom

  • Vigorozna biljka otvorenog rasta (rijetkog lišća)
  • Vertikalan razvoj i kratki internodiji
  • Odlična kontinuirana oplodnja
  • Rana sorta iznimno brzog razvoja plodova
  • Odličan cilindrični oblik ploda atraktivne svijetlo zelene boje
  • Preporučamo rano proljetno presađivanje u otvoreno polje, ili u zaštićene prostore u proljeće ili jesen

    Cijena: 82,55€+ PDV

    Pakiranje 1000