Monopoly F1

Hibrid za kasnu jesensku proizvodnju visokog potencijala rodnosti

  • Dužina vegetacije 80-90 dana
  • Namijenjena za svježu potrošnju i preradu
  • Struktura cvata je vrlo fina, blago ovalna oblika
  • Težina cvata je 0,7-1,2 kg
  • Formira zaperke nakon skidanja glavne cvati što omogućava naknadnu berbu i povećava ukupan prinos
  • Nakon berbe čuva se duže u skladištu od ostalih hibrida
  • Preporučeni razmak sadnje: 60×65 cm (25.600 biljaka/ha)

Cijena: 32,13 € + PDV

Pakiranje 2500