Atlanum F1

Novi hibrid kelja za period uzgoja proljeće – ljeto

  • Dužina vegetacije 62-68 dana
  • Biljka je vrlo kompaktna i sa odličnom strukturom lisne mase
  • Prema stupnju naboranosti i razvjenosti biljke čini prijelaz između ranih i kasnih tipova kelja
  • Preporučujemo ga za dvije etape sadnje
  • Izvrsne rezultate postiže u ljetnom periodu
  • Atlanum je viskokvalitetan za svježu upotrebu
  • Atraktivan izgled glave, ujednačene, ne pucaju i težine su od 1,5-2 kg
  • U prvim rokovima sadnje preporučujemo 45×40 cm i 50×45 cm a u drugom roku sadnje 65×45 cm (28.000-55.000 biljaka/ha)

Cijena: 58,40€ + PDV

Pakiranje 2500