Monaco F1

Glavna sezona uzgoja od proljeća do kraja jeseni

 • Vegetacija dužine 75-80 dana
 • svježa potrošnja i prerada
 • Formira zbijenu cvast odlične kvalitete, modrozelene boje sa sitnozrnastom strukturom
 • Ne formira bočne zaperke
 • Preko 1 kg cvata
 • Razmak 60X65 cm (25.600 biljaka/ha)
 • Dobro otporan na prorast
 • Koncentrirana berba

    Cijena: 32,13 € + PDV

    Pakiranje 2500