Succesor F1

Novi hibrid za preradu i jesenji uzgoj

  • Novi hibrid za jesenski period uzgoja
  • Dužina vegetacije 115-125 dana
  • Preporuka za kontinentalne uvjete uzgoja
  • Glavice su ujednačene i težine 2,5-4.0 kg ovisno o gustoći sadnje
  • Posjeduje vrlo dobro držanje u polju tijekom vegetacije
  • U momentima berbe nije sklon pucanju glavica
  • Succesor F1 zahvaljujući razvijenoj strukturi lisne mase posjeduje dobru tolerantnost na ljetnu grupu štetnika i pojavu stresnih uvjeta
  • Novi hibrid koji preporučujemo za svježu upotrebu ali kao krajnja namjena je prerada, jesenski kupus za kiseljenje u glavama ili ribanom stanju
  • Preporučeni razmak sadnje: 60×45 cm ili 70×50 cm (28-37.000 biljaka/ha)