Overland F1

Superslatki hibrid poznat po prinosu

  • Superslatki šećerac (Sh2 tip)
  • Kasni hibrid s vegetacijom 83 dana (suma efektivnih temp.
    >10°C = 955)
  • Ujednačeni klipovi dugi 18-20 cm, sa 12-13 redova zrna, vrlo atraktivne zlatno-žute boje
  • Vrlo prilagodljiv za stresne uvjete uzgoja
  • Preporučeni sklop 5,0 bilj./m2 (58-60.000 sj./ha)

Cijena: 47,84 €+ PDV

Pakiranje 5000